Vidste du...
 • at smittede hunde og ræve spreder parasitten i omgivelserne
 • at hvis du har flere hunde og én af dem bliver smittet, skal du give din dyrlæge besked
 • at hvis din hund æder snegle, skal du aftale en undersøgelse hos dyrlægen for en sikkerheds skyld
 • at infektioner med fransk hjerteorm kan forveksles med andre sygdomme
 • at yngre hunde er i størst risiko for at blive smittet
 • at ræve kan smittes med fransk hjerteorm og de bidrager til spredningen af denne parasit over hele landet
 • at der er størst smitterisiko i landets østlige egne
 • at hver 3. klinik tester hunde positive for fransk hjerteorm i Danmark
 • at hvis din hund æder en snegl, er der risiko for at den kan blive inficeret
 • at snegle overfører den livstruende franske hjerteorm, Angiostrongylus vasorum
 • at fransk hjerteorm, Angiostrongylus vasorum, er en parasit, som inficerer hunde og ræve
 • at der findes lægemidler som kan forebygge smitte med fransk hjerteorm

Hvor findes det?

Der er stor forskel på forekomsten af fransk hjerteorm og rævens lungeorm rundt om i landet. Klik her for at se udbredelsen

Fransk hjerteorm siges at være importeret fra Frankrig, heraf kaldenavnet. Den blev første gang påvist i Nordsjælland og derfra har parasitten spredt sig til det meste af landet.

En spørgeundersøgelse blandt 267 danske dyrlægeklinikker udført af Bayer A/S i 2011 viste, at mindst hver tredje klinik på landsplan i gennemsnit har diagnosticeret mindst ét tilfælde af fransk hjerteorm inden for det sidste år. På Sjælland var 22,5 %, af de hunde som havde symptomer på fransk hjerteorm, positive. Til sammenligning var 11,2 % af de mistænkte hunde på Fyn og Sønderjylland positive, og i Midt-og Nordjylland var det kun 5,3 % af de hunde, som var mistænkt for hjerteorm, der var positive.

Bayer udfører kontinuerlige spørgeundersøgelser som fortsat spredning, ikke alene på Sjælland og i Storkøbenhavn, men også i det vestlige egne. Billedet er en geografisk spredning af fransk hjerteorm  i de vestlige egne og fortsat stigning i antal tilfælde i de østlige egne af Danmark. Enkelte klinikker slog i 2016 alarm over det voldsomme antal tilfælde som blev diagnosticeret.

Den noget mildere udgave, rævens lungeorm,  antages at være mere spredt over hele landet og ses ikke helt så hyppigt som den franske hjerteorm. I 2006 viste en undersøgelse af ræve og hunde i Midtjylland, at 12,5 % af de undersøgte ræve var positive for rævens lungeorm, og 5,7 % af de undersøgte hunde (symptomfri jagt-eller brugshunde) var positive1.

 

 

 

 

1: Prævalensundersøgelse af Crenosoma vulpisogAngiostrongylus vasorum hos ræv (Vulpes vulpes) og hund (Canis familiaris) i et område i Midtjylland - DK. Hovedopgave - fagdyrlæge 2007. Dyrlæge Keld Løkkegård Jacobsen.